Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Soccer Service Sp. z o.o. (ul. L. Zalewskiego 5, 20-492 Lublin) na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Soccer  Service Sp. z o.o. (ul. L. Zalewskiego 5, 20-492 Lublin), zgodnie z ustawą 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., . poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie.