Rejestracja i zakładanie konta trenera

Aktywacja drużyny

Dodawanie zawodników

Profil zawodnika

Wysyłanie wiadomości mailowych

Lista obecności

Tworzenie mikrocykli

Tworzenie ćwiczenia

Tworzenie konspektu

Tworzenie treninów

Kalendarz

Kreator Ćwiczeń

Rejestracja i zakładanie konta klubowego

Zmiana licencji klubowej

Zakładanie konta trenera klubowego