DOSKONALENIE UDERZEŃ

Ćwiczenie na dziś to doskonalenie podań oraz współpracy pomiędzy zawodnikami. Zawodnicy wykonują podania w/g schematu z ruchem zwodnym od piłki i do piłki przed otrzymaniem każdego podania.
Możemy określić liczbę kontaktów z piłką dla każdego zawodnika, np. 1, 2 lub min. 3. Wszystko zależy od tego, jakie tempo ćwiczenia chcemy uzyskać. Zwracamy uwagę na dokładność podań oraz komunikację pomiędzy zawodnikami.
To ćwiczenie możemy modyfikować na różne sposoby. Jedną z modyfikacji może być, np. zmiana kierunku wykonywania ćwiczenia.